ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a szolgáltató(k) (a továbbiakban: Szolgáltató(k)) által üzemeltetett weboldal, mely a https://salesdoppingclub.hu oldalon található meg, használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződés minden pontját, mivel rendelésének leadása előtt Ön úgy nyilatkozik, hogy megismerte jelen ÁSZF tartalmát és elfogadja azt. Amennyiben jelen szerződés tartalmát nem tekinti kötelező érvényűnek, úgy kérem, ne vegye igénybe az oldal szolgáltatásait.

Jelen szerződés elektronikus formában kerül megkötésre, nem iktatjuk azt, nem minősül írásba foglalt szerződésnek. 
A szerződés nyelve a magyar. Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Szolgáltatók adatai:

Könyvek, jegyek, bérletek, SDC Card. tanácsadás esetén (szakterülettől függően):
Vittinger László EV. 
Nyilvántartási szám: 50878088 
Adószám: 67869257-1-33 
Székhely: 2440 Százhalombatta, Tóth László u. 6. 

Bérletek, tanácsadás esetén (szakterülettől függően)
Bartha Anikó EV.
Nyilvántartási szám: 69506396
Adószám: 69506396-1-33
Székhely: 2151 Fót, Sinka István u. 5.

Kapcsolattartási adatok:
Vittinger László
e-mail: hello@salesdoppingclub.hu; laszlo@salesdoppingclub.hu  
telefon: +36 70 427 6900

Tárhely-szolgáltató adatai:
Tárhely szolgáltató: Webnode AG.
Székhely: Csehország, Hlinky 70, 603 00 Brno
E-mail: support@webnode.hu
A szerverek helye: Európai Unio

1. Általános rendelkezések:

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szól 2013. évi V. törvény

(Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

Jelen ÁSZF 2022. március 01. napjától visszavonásig, ill. módosításig érvényes. Amennyiben módosítjuk ÁSZF-ünket, úgy azt minden esetben figyelemfelhívással együtt közzé tesszük a weboldal felületén.

A https://salesdoppingclub.hu oldalon található tartalmak szerzői jogi műnek minősülnek, annak bármilyen formában történő felhasználása, feldolgozása, értékesítése, terjesztése engedélyköteles.

2. Adatkezelési szabályok:

Tájékoztatjuk, hogy az Ektv. 13/A. §. rendelkezéseinek megfelelően a szerződés létrehozása, a díjak számlázása és a szolgáltatás nyújtása körében jogosultak vagyunk a szolgáltatás igénybevételéhez technikailag elengedhetetlenül szükséges természetes személyazonosító adatait (pl. az Ön nevét), lakcímét és egyéb személyes adatait (pl. e-mail címét, számlázási címét) kezelni. A fenti adatokat töröljük, amennyiben a szerződés nem jön létre, vagy megszűnik.


3. A megvásárolható szolgáltatások és termékek köre

3.1 A Sales Dopping Club egyszeri jegy egy esemény látogatására jogosít fel. Egyszeri jegyet félévente 2 alkalommal lehet igénybe venni, ezután már csak bérlettel látogathatók a klubtalálkozók (félévváltás: június 30. és december 31.). 

A Mental, Economy, Standard és Gold bérlet a kiválasztott csoport, a Silver bérlet mindegyik csoport minden találkozójára érvényes. Az SDC Extra alkalmakra mindegyik bérlet érvényes. A bérletek a rendelést követő találkozótól számított 12 hónapig érvényesek. Részletek, időpontok a https://salesdoppingclub.hu oldalon találhatók. 

A bérlet nem átruházható!

A Sales Dopping Club Mental, Economy, Standard, Silver és Gold bérlet esetében háromféle fizetési mód közül választhat:

 • A megrendelésnél az első havi díjat számlázzuk. Utána minden hónap 1.-én számlázzuk az aktuális havidíjat 8 napos fizetési határidővel.
 • A rendelésnél választhatod az éves díj egyszerre történő kifizetését, így 2 hónapot ajándékba kapsz.
 • A rendelésnél választhatod a kétéves díj egyszerre történő kifizetését, így az éves díjhoz képest további 20% kedvezményt kapsz.

Ha a megrendelő a havidíjas fizetést választja és a szolgáltatás kezdetétől számított 9 hónapon belül felmondja a megrendelő a szolgáltatást, akkor 3 havi aktuális díjat számláz ki a szolgáltató felmondási díjként 8 napos fizetési határidővel. A fizetési határidő be nem tartása is  3 havi díj kiszámlázását és a szerződés felbontását vonja maga után.

Vis maior, akadályoztatás esetén az aktuális eseményre új időpontot tűzünk ki.

Elállási/Felmondási jog a Sales Dopping Club jegy és bérlet esetén

Ön a rendelés után 3 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 3 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés (a https://salesdoppingclub.hu oldalon történő megrendelés) megkötésének napjától számított 3 nap elteltével jár le.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@salesdoppingclub.hu emailcímre.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 30 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített díjfizetést. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

3.2 Egyedi tanácsadások, az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatások, melyeket a https://salesdoppingclub.hu oldalon rendelhet meg, vagy az árát külön árajánlatban küldjük el és emailben rendelhetők meg.

Elállás, felmondás (egyedi tanácsadás esetén)

Elállási/Felmondási jog

A megállapodott időpont (tréning, tanácsadás) előtt 48 órán belül csak úgy mondhatja le a szolgáltatást, ha a szolgáltatás árával megegyező kötbért kifizeti a szolgáltatónak. 48 órán kívül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt emailben elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát a hello@ertekesits.hu emailcímre.

Vis maior esetén (betegség, közlekedési anomália stb.) új időpontot állapítunk meg az eseményre azonos fizetési kötelezettséggel.

3.3 Sales mentorálás - 1 éves program

A rendelés egy éves időtartamra szól, havi egy alkalomra.

A program a megadott óradíjjal tetszés szerint bővíthető.

Kétféle fizetési mód közül választhat:

 • A megrendelésnél az első havi díjat számlázzuk. Utána minden hónap 1.-én számlázzuk az aktuális havidíjat 8 napos fizetési határidővel.
 • A rendelésnél választhatod az éves díj egyszerre történő kifizetését, így 2 hónapot ajándékba kapsz.

Ha a megrendelő a szolgáltatás kezdetétől számított 9 hónapon belül felmondja a megrendelő a szolgáltatást, akkor 3 havi aktuális csomagdíjat számláz ki a szolgáltató felmondási díjként 8 napos fizetési határidővel. 

Ha a megrendelő nem egyenlíti ki a fizetési határidőre az aktuális havidíj számláját, akkor a szolgáltató jogosult azonnal felbontani a szerződést, és 3 havi díjnak megfelelő kötbérről számlát kiállítani.

3.4 Könyv (valamint SDC Card) rendelés A termékeket a webáruházban lehet megrendelni.

3 féle szállítási mód közül választhat:

 • Személyesen Százhalombattán vagy Budapesten, telefonon egyeztetve (0 Ft szállítási költség)
 • Házhoz szállítva postai küldeményként 
 • Szállítás Packeta csomagátvevő helyre  Megrendelését a kiválasztott átvevőhelyre kézbesítjük. Azonnal értesítjük SMS-ben és e-mailben, amint az áru átvehető.
Az aktuális szállítási díjak a weboldalon találhatók.

Videók, hangoskönyvek, e-bookok esetén a termék elérését (online felület vagy letölthető fájl) a számlakísérő levélben adjuk meg. E-termék esetén nincs szállítási díj.

Elállási/felmondási jog könyv rendelés esetén

Ön a rendelés után 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a könyv rendeléstől. ezt a laszlo@salesdopping.hu emailcímre lehet jelezni. Kizárólag olyan könyvet vásárolunk vissza, amit nem használtak, semmilyen használati nyom nem látszik rajta. A vételárat visszautaljuk a Vevő által megadott bankszámlára. A szállítási díjat nem áll módunkban visszatéríteni.

4. A rendelés menete:

Az események esetében Ön a weboldalon található űrlap kitöltésével, majd a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" / "Kosárba teszem" / "Kifizetem" gombra történő kattintással tudja a termékeinket, szolgáltatásainkat megvásárolni. 
Ezután a kosár gombra kattintva adhatja meg az adatait, illetve választhat szállítási és fizetési módot. 
Részletek a rendelési útmutatóban találhatók.

5. Fizetési módok:

Banki utalással történő fizetés esetén: Amennyiben ezt a fizetési módot választja, úgy az adatlap kitöltése és a megrendelés elküldése után Ön egy e-mailt fog kapni, melyben elküldjük Önnek az számlát, és az átutaláshoz szükséges adatokat. Az esemény időpontjáig, számla alapján kérjük elutalni a szolgáltatás kölcsönösen kialkudott ellenértékét.

A kedvezményezettek (szakterülettől függően, esetileg egyeztetve):

 • Vittinger László EV Számlaszám: 10403136-50526956-72831007 (K&H Bank Zrt.)
 • Bartha Anikó EV Számlaszám: 10700392-71294061-51100005 (CIB Bank Zrt.)

Kérjük, hogy a megjegyzés rovatban tüntesse fel azt az információt, amit a visszaigazoló emailben kérünk Öntől. A számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és küldjük el elektronikus módon a rendeléskor megadott e-mail címre (mivel ez automatikusan történik az űrlapon megadott adatok alapján, így legtöbb esetben ez automatikus). Átutalásos fizetési mód esetén és rendezvényre való jelentkezés esetén csak akkor tud a rendezvényen részt venni, amennyiben átutalása a rendezvény megkezdése előtt beérkezik hozzánk (tehát amennyiben az összeget számlánkon jóváírják.)

Bankkártyás fizetés: A Stripe egy ír-amerikai pénzügyi szolgáltatási technológiai vállalat, amely fizetéskezelő szoftvereket és API-kat hoz létre az online kereskedőknek, előfizetést kínáló cégeknek, szoftver platformoknak és online piacoknak. Hatékony fejlesztői eszközökkel rendelkezik, és néhány hatalmas vállalkozás áll mögötte, mint például a Google, Amazon és a Zoom. A Stripe platform jelenleg 35+ országot és 135+ valutát támogat.

A szolgáltató adatai:
Stripe Inc., South San Francisco, 354 Oyster Point Blvd, United States 
Szerződéses feltételek Magyarországra: https://stripe.com/en-hu/legal/ssa

Készpénz: Egyedi, de ritka esetben készpénzes fizetést is elfogadunk.

Amennyiben Ön a vásárlásnál a "Megrendelem" / "Jelentkezem" / "Megvásárolom" / "Kérem" gombra kattint, úgy Ön tudomásul veszi, hogy rendelésének elküldése fizetési kötelezettséget keletkeztet az Ön számára.

Rendelésének elküldésével Ön kijelenti, hogy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) pontjában foglalt határidő lejárta előtt kezdje meg.

Megrendelésének megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolást küld Önnek megrendeléséről, elektronikus formában, a rendeléskor Ön által megadott e-mail címre. Amennyiben ez a visszaigazolás 72 órán belül nem érkezik meg Önhöz, úgy Ön mentesül az ajánlati kötöttség és szerződéses kötelezettségei alól.

A szolgáltatásokra 0% ÁFA rakódik (AAM vállalkozás). Ettől eltérő ÁFA tartalmat minden esetben feltüntetjük az adott termék leírásánál és rendelési lehetőségénél.

6. A megrendelések feldolgozása, teljesítése:

Egyedi tanácsadás és tréning esetében az ajánlatban leírt és megállapodott módon teljesítjük a rendelését.

Esemény esetében megrendelését munkatársaink a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül feldolgozzák és visszaigazolják Ön felé. A szerződést rendezvény esetén Szolgáltató a rendezvény meghirdetett időpontjában teljesíti. Amennyiben a meghirdetett esemény időpontjában, helyszínében vagy egyéb körülményeiben változás következne be, úgy Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a rendezvény eredetileg meghirdetett időpontja előtt 72 órával telefonon és e-mailben is felveszi Önnel a kapcsolatot és értesíti az esetlegesen felmerülő akadályról, változásokról. Ilyen esetben Önnek abban az esetben van joga elállni a szerződéstől, amennyiben a bekövetkezett változás súlyos mértékben sérti az érdekeit. Ebben az esetben a már megfizetett díjat az Ön elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül visszafizetjük Önnek.

7. Klubtagság felvételi és lemondási szabályozás

A klub elsődleges tevékenysége a mastermindokon és az egyéb alkalmakon a tudásmegosztás, a legjobb gyakorlatok átadása egymás részére, sales és egyéb, a vállalkozást érintő témákban. Ezen felül javasolt a klubtagok között személyes találkozók tartása, egymás megismerése és támogatása.
A klubtagság feltétele a honlapon szereplő bérletek valamelyikének (Economy, Standard, Gold, Diamond) megvásárlása és a következő etikai szabályok betartásának vállalása:

 • Pozitív és támogató magatartás a személyes mastermindokon és az online felületeken
 • Vallási és politikai témák kerülése a személyes mastermindokon és az online felületeken
 • Átláthatóság, őszinte és bizalomépítő viselkedés, hozzáállás az üzleti életben
 • A találkozókon elhangzó üzleti információk üzleti titokként történő kezelése

 • Magas szintű, professzionális vállalkozói tevékenység
 • Visszajelzési kultúra: nyilvános dicséret és négyszemközti kritika 
 • Kölcsönös és megbízható kommunikáció: telefonokra és írásos megkeresésekre 24-48 órán belüli válasz.

 • Az egyes alkalmakon való részvételről visszajelzés a naptármeghívóra (pontos létszám szükséges a találkozók tervezéséhez)

Az etikai szabályzat megszegése vizsgálatot és végső esetben kizárást von maga után. 

Tagság lemondása: Amennyiben a tag nem szeretné folytatni a tagságát, akkor kap egy igazolást a fennmaradó tagsági idejéről, amit a későbbiekben egy új bérlet vásárlásával együtt felhasználhat. Kivételt képez, ha az etikai szabályzat be nem tartása miatt kerül a tagság megszüntetésre.

8. Kép- és hangelvétel készítése nyílt tréningek, szemináriumok esetén

Előadóink védelmében az előadások videó- és hangfelvétele szigorúan tilos. Fotózás a konferencia teremben kizárólag a szünetekben engedélyezett. A rendezvény ideje alatt a szervezők által megbízott fotós és riporter is dolgozni fog. Amennyiben nem szeretné, hogy a fotója vagy az Önnel készült interjú publikálásra kerüljön, jelezze a regisztrációs asztalnál, még a tréning vége előtt,

egyéb esetben hozzájárulását adta a publikáláshoz.

9. Panaszkezelés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Telefon: +36704276900
 • Internet cím: https://salesddoppingclub.hu
 • E-mail: laszlo@salesdoppingclub.hu, hello@salesdoppingclub.hu

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek a termék vagy szolgáltatás fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Fogyasztóvédelmi eljárás

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: https://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető testületi eljárás

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség ("meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása").

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: https://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU